CV

Jag arbetar huvudsakligen med måleri i olja. Numera är motiven abstrakta med målet att fånga rörelse och djup med färg och form. Processen i arbetet med det abstrakta måleriet är ett växelspel mellan analys och spontanitet. Inget är på förhand givet, utmaningen både lockar och är frustrerande, men när balansen infinner sig uppstår en total närvaro vilket ibland leder till en färdig målning.

Mina utomordentliga lärare under åren har inspirerat och väglett mig i teckning, måleri, grafik och skulptur. Ingen nämnd och ingen glömd.